2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Systémové parametry

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_01sytem

Složky knihoven

but_slozka

složky pro umístění vlastních knihoven objektů (šablony, definice metadat, styly čar, číselníky atd.)

Automaticky ukládat po (minutách)

pole_x

interval pro automatické uložení rozpracovaného projektu

Načíst z disku změněný projektový soubor

pole_x

nastavení umožňuje aktualizaci mapového projektu, který je spuštěn např. jako služba OS bez nutnosti restartování této služby.

Limit mapové cache [MB RAM]

 

nastavení max. hodnoty paměti využívané pro práci s vektorovými vrstvami.

Limit rastrové cache [MB RAM]

 

nastavení max. hodnoty paměti využívané pro práci s rastrovými vrstvami.

Povolit stahování dat

but_sipka_dolu

výběr uživatelů nebo skupin, kterým je nastaveno přístupové právo pro stahování

Složka pro stahování souborů

but_slozka

nastavení složky pro umístění stahovaných souborů

Limit cache pro stahování [MB]

 

 

Zneplatnit stažené soubory po (sekundách):

 

hodnota určuje dobu platnosti souboru, který byl vygenerován ke stažení.

Vestavěné knihovny

pole_fajfka

tabulka zobrazuje vestavěné knihovny šablon, dostupné v rámci aplikace WebMap. Pro každou vestavěnou knihovnu můžete zaškrtnutím pole v pravé části tabulky označit, zda chcete šablony z této vestavěné knihovny načíst do aktuálního projektu. Vestavěné šablony se v Editoru objektů zobrazují spolu s běžnými šablonami, pouze před názvem příslušné vestavěné knihovny se zobrazuje hvězdička.

vfk

[ParcelaVypis]

tabulkový přehled parcel, odkazy na LV,ČÚZK a mapu

ren

[RENVypis]

komplexní práce s Registrem evidence nemovitostí včetně dotazovacího nástroje

ajax

[AJAX_MAIN]

koncový klient pro práci s mapou, nevyžaduje JRE

mapwnd

[MAPWND_MAIN]

koncový klient pro práci s mapou, nevyžaduje JRE

style

[css_default]

vestavěná šablona s přednastaveným CSS

query

[QUERYFRAME_LEFT]
[QUERYFRAME_BOTTOM]

šablony, která při dotazu do více vrstev umožňují odkazy do jednotlivých vrstev zobrazit v indexu na levé nebo spodní straně www prohlížeče (standardně nastavené je zobrazení nahoře)

stat

[StatQuery]

šablona pro prezentaci sledování přístupů na mapový server

report

[LEGENDS]

šablona umožňující výstup legendy k mapě ve formátu HTML

metadata

[KATALOG_LIST]

předpis ESRI profile pro ukládání metadat k jednotlivým mapám a mapovým tématům, data lze publikovat pomocí šablony

 

Soubor: projekt_nastaveni_system_setting.htm