2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Spojení 

Úpravy tématu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

but_upravy_tematu

V dialogu lze definovat hodnoty virtuálních datových sloupců nebo zavést filtr. V případě spojení se modifikace týkají vlastní datové tabulky tématu.

dialog_spojeni_upravy_tematu

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do seznamu Podmínky spojení, zobrazí se lokální nabídka:

mk_novy_edit_smazat

Filtr:

 

Nastavením filtru je možno zúžit výběr řádků datové tabulky tématu. Filtr může obsahovat libovolný výraz, který smí obsahovat jako proměnné názvy sloupců tabulky. Výraz se vyhodnotí pro každý řádek tabulky a pokud jeho výsledkem je logická hodnota pravda, řádek tabulky se použije při vytváření spojení; pokud výsledkem výrazu je logická hodnota nepravda, řádek připojované tabulky se ignoruje.

Datová grafika:

 

souhrnný název pro souřadnice XY umožňující vykreslení bodů z údajů v tabulce (bez nutnosti použít SHP soubory)

X:

but_sipka_dolu_red

zadání názvu pole, které obsahuje údaje o hodnotách souřadnici X

Y:

but_sipka_dolu_red

zadání názvu pole, které obsahuje údaje o hodnotách souřadnici Y

Datové sloupce

 

definování nových výpočtových (virtuálních) datových sloupců.

Sloupec

 

název sloupce

Zpracovat

but_sipka_dolu

-ignorovat sloupec

-použít sloupec beze změny

-výpočet zadaného výrazu (virtuální sloupec)

Typ

but_sipka_dolu

typ datového pole

Šířka

 

počet znaků datového pole

Desetinná

 

počet desetinných míst datového pole

Výraz

 

virtuální sloupec se získá výpočtem zadaného výrazu. Výraz smí obsahovat odkazy na všechny sloupce datové tabulky.

 

Soubor: projekt_nastaveni_upravy_tematu.htm