2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Spojení

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí záložky je možno definovat tabulky, vytvářející spojení, a nastavovat filtr tématu. Spojení spočívá v tom, že se původní datová tabulka tématu obohatí o nové sloupce z jiných datových tabulek, které se k původní tabulce připojí tak, že se sesadí řádky, ve kterých se shodují hodnoty zvoleného datového sloupce. Pomocí filtru je možno vybrat z tématu jen některá data, odstranit z datové tabulky některé sloupce nebo pomocí matematických výrazů definovat nové virtuální sloupce.

Příklad: mějme například mapové téma zemí v Evropě. Téma obsahuje výplňovou kresbu jednotlivých států, připojená datová tabulka obsahuje sloupce NAZEV_STATU a ROZLOHA se zřejmým významem. Pokud nyní získáme jinou tabulku, obsahující údaje o počtu obyvatel v jednotlivých státech, tedy například opět sloupec NAZEV_STATU a dále číselný sloupec POCET_OBYV, můžeme je spojit rovností stejnojmenných sloupců NAZEV_STATU; vzniklé spojení se chová jako běžné mapové téma obsahující (původní) výplňovou kresbu států, ale datová tabulka navíc obsahuje sloupec POCET_OBYV, který vzniknul připojením tabulky s počty obyvatel. Spojení tak např, můžeme použít v mapě k vybarvení jednotlivých států intervalovou kresbou podle počtu obyvatel.

dialog_spojeni

Každý řádek seznamu na záložce odpovídá jedné připojené tabulce. Připojované tabulky mohou být umístěny buď v souborech .dbf, nebo v databázi Oracle.

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do seznamu, zobrazí se lokální nabídka:

dialog_spojeni_mk

 

Pomocí této nabídky nebo klávesových zkratek můžete do seznamu přidávat spojení s novými datovými tabulkami, upravovat existující tabulky, případně je odstraňovat. Definování připojovaných tabulek se provádí prostřednictvím dialogu Vlastnosti spojení, který se aktivuje přidáním nového spojení nebo dvojitým kliknutím na řádek seznamu existujících spojení.

Zneplatnit data po:

pole_x

aktivuje omezenou platnost načtených dat

 

pole_zadat_cislos

doba platnosti dat v sekundách

Úpravy tématu

but_upravy_tematu

tlačítko [Úpravy tématu] vyvolá dialog, v němž lze definovat filtr tématu, definovat pole pro zobrazení polohy na mapě,odebrat nebo přidat virtuální sloupce v datové tabulce.

 

but_3tecky_big

Kopírovat spojení z tématu, vybraného ve stromu témat.

 

Soubor: projekt_nastaveni_zalozka_spojeni.htm