2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Soubor > Vytvořit snímky 

Rastrové snímky HRR

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Rastrové snímky HRR

Tato záložka slouží k ukládání snímků map ve formátu hrr. Jedná se o interní rastrový formát WebMapu, optimalizovaný pro rychlé prohlížení v proměnlivém měřítku. Rychlé prohlížení je umožněno tím, že rastr je vnitřně uložen jako pyramida snímků pro různá měřítka. Tento způsob uložení umožňuje přibližně simulovat proměnlivý obsah obrázku v závislosti na měřítku. (Každá úroveň pyramidy může obsahovat jiný obrázek, takže se dá například zabránit tomu, aby popisky uličních úseků překryly v příliš malém měřítku celý prostor mapy.)

editor_snimky_1

Pozadí:

 

barva pozadí výstupního snímku.

 

but_x

Pokud barvu pozadí vypnete tímto tlačítkem, vytvoří se výstupní obrázek HRR s maskou (obrázek může obsahovat průhledné oblasti).

Komprese:

but_sipka_dolu

způsob uložení bloků v rastrové pyramidě. Pro přirozené obrázky (letecké snímky apod.) s typicky měkkými barevnými přechody bývá vhodnější volit formát JPG, pro kresby s ostrými konturami (typicky vektorové mapy, popisky a pod.) dává obvykle lepší výsledky GIF nebo PNG.

Rozlišení:

but_sipka_dolu

pixelová velikost nejpodrobnějšího snímku v pyramidě. Jednotlivé vrstvy pyramidy jsou čtvercové, tato hodnota udává délku strany největší (nejpodrobnější) úrovně pyramidy v pixelech.

Odhad délky:

but_sipka_dolu

řádový předpoklad délky výstupního obrázku hrr. Přesnou velikost rastru nelze zjistit před skutečným provedením komprese jednotlivých bloků, toto pole udává pouze orientační představu o délce výstupu, zvolenou na základě vzorku reálných rastrových dat.

Maska:

 

pokud nastavíte barvu masky, můžete označit některé barvy v generovaných mapách jako průhledné. Jedná se o podobný princip, jako při filmovém nebo televizním klíčování: zvolená barva se z výstupního snímku vymaže a obrázek se chová, jako by byl v tomto místě průhledný. Maska udává střední barvu, která se má ze snímků map odmazávat (resp. označit jako průhledná), tolerance pak hodnotu, o kterou se barevné úrovně jednotlivých složek (R, G, B) smí od barvy masky lišit, aby byla testovaná barva ještě zařazena do masky.

Tolerance

 

Minimální tolerance 0 znamená, že barva v mapě musí přesně souhlasit se zadanou barvou masky, zvětšováním tolerance můžete postihnout i mírně odlišné odstíny nebo kompenzovat barevnou nepřesnost (zdrojových) rastrových snímků ve formátech typu JPG.

Pomocná mřížka

 

funkce do výstupního pyramidového rastru vyznačí pomocí čar místa předělů mezi jednotlivými bloky rastrů. Tuto funkci lze použít k vizuálnímu ověření, zda při zvoleném rozlišení a formátu grafického výstupu je zachován dostatečně vizuálně kvalitní přechod mezi jednotlivými bloky výstupního rastru.

Uložit HRR snímky

pole_x

aktivuje funkci ukládání HRR snímků

 

Soubor: projekt_soubor_rastrove_snimky_hrr.htm