2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Soubor 

Vytvořit snímky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Generátor rastrových snímků slouží k pořizování rastrových záznamů kombinované (vektorové a rastrové) mapové kresby. Rastrové snímky lze dle potřeby použít například k statické prezentaci na webu nebo, v případě výstupu ve formátu hrr, k dalšímu použití v mapových pohledech (například jako nástroj rychlostní optimalizace v případě příliš rozsáhlých nebo podrobných témat, jejichž vykreslování by neúměrně zdržovalo interaktivní prohlížení map).

Generátor umožňuje vytvářet tři druhy rastrových snímků:

Pyramidové rastry hrr, optimalizované pro prohlížení v proměnlivém měřítku; tyto soubory lze použít v jiných mapových pohledech WebMapu.

Klady snímků v běžných formátech (jpg, png, gif, tiff, bmp) ve zvoleném měřítku. Pro vytvoření jednotlivého snímku mapy použijte dialog Vytvořit snímek v okně mapy.

Snímek legendy mapového okna lze použít typicky k sestavení statické webové prezentace, nebo v jiných programech.

Těmto třem výstupním formátům odpovídají tři záložky dialogu. V levé dolní části každé záložky lze zaškrtávacím políčkem označit, zda se mají vytvářet výstupní obrázky formátu příslušejícího této záložce. Ostatní pole slouží k bližšímu určení parametrů výstupu.

editor_snimky_cast

V horní části dialogu lze společně pro všechny záložky zadat výstupní složku, do které se obrázky mají uložit, a zvolit rozsah a název výstupu pomocí těchto polí:

Složka snímků: výstupní složka, do které se uloží vytvářený soubor, případně větší počet souborů.

Název snímku: název výstupního souboru má smysl pouze při vytváření snímku jediné mapy. V případě vytváření snímků pro celý podstrom stromu map není toto pole k dispozici a snímky se automaticky pojmenují podle aliasů, případně podle vnitřních identifikačních kódů jednotlivých mapových uzlů.

Celý podstrom: pokud je volba vypnuta, dialog vytvoří snímky pouze pro aktuální (vybraný) mapový pohled. Pokud je volba zapnutá, snímky se vytvoří pro vybraný pohled a pro všechny jeho podřízené mapové pohledy ve stromu map.

Po zadání potřebných hodnot na jednotlivých záložkách a jejich potvrzení tlačítkem [OK] se spustí generátor snímků a začne vytvářet obrázky podle zadaných parametrů. Během vytváření se v dolní části dialogu zobrazuje informace o aktuálně zpracovávaném snímku a průběhu generování. Vytváření snímků lze přerušit stisknutím tlačítka [Storno].

editor_snimky_4

 

Soubor: projekt_soubor_vytvorit_snimky.htm