2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Soubor > Vytvořit snímky 

Klady běžných snímků

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Klady běžných snímků

Touto funkcí lze vytvořit sérii snímků mapy ve zvoleném měřítku (nebo sérii měřítek). Pro každé měřítko lze zadat rozsah souřadnic pro snímkování, velikost přesahu mezi sousedními snímky nebo počet listů v matici snímků.

editor_snimky_2

Horní část záložky v rámečku Měřítko slouží k zadání měřítek pro vytváření výstupních snímků.

Měřítko

but_sipka_dolu_red

V tabulce na levé straně lze zadat jedno nebo více měřítek, v nichž se mají snímky vytvořit. Detailní údaje napravo od této tabulky podrobněji udávají vlastnosti snímků pro jednotlivá měřítka.

X od:

 

rozsah logických souřadnic mapy, pro které se mají pořídit snímky.

max:

 

Y od:

 

max:

 

Přesah (%):

 

velikost překryvu mezi jednotlivými listy, t.j. kolik procent z výšky a šířky každého obrázku je zopakováno na sousedním obrázku.

Listy:

 

počet listů vytvářené matice na výšku a šířku.

 

 

Poznámka: ze čtyř parametrů výstupu (měřítko, rozsah souřadnic, velikost přesahu a počet listů) lze hodnotu každého parametru dopočítat ze zbylých tří. Při úpravách hodnot v dialogu WebMap průběžně přepočítává ostatní parametry, aby zadané hodnoty nebyly vnitřně sporné.

 
Spodní část záložky (pod rámečkem Měřítko) udává společné vlastnosti vytvářených snímků pro všechna výstupní měřítka:

Cílové DPI:

 

rozlišení výstupního zařízení (monitor / tiskárna), pro které je výstup určen, v bodech na palec. Hodnota rozlišení má vliv například na velikost písma nebo tloušťku čar. Současné monitory mají typicky DPI kolem 90, laserové a inkoustové tiskárny obvykle 300-600.

Šířka:

 

rozměry jednotlivých výstupních obrázků (listů kladu) v pixelech.

Výška:

 

Formát:

but_sipka_dolu

jvýstupní grafický formát obrázků (JPG, PNG, GIF).

Barva pozadí

 

podkladová barva výstupních snímků.

Uložit obrázky

pole_x

aktivuje funkci ukládání bitmapových snímků

 

Soubor: projekt_soubor_klady_beznych_snimku.htm