2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Soubor > Vytvořit snímky 

Snímky mapové legendy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Snímky mapové legendy

Tato záložka umožňuje pořídit do rastrového obrázku resp. sady obrázků snímek legendy mapového pohledu (pohledů). Snímek legendy lze později použít ve webové nebo online prezentaci.

editor_snimky_3

Vzhledem k tomu, že délka legendy (výška jejího rastrového snímku) výrazně závisí na počtu vrstev a složitosti mapového pohledu, v záložce lze zadat maximální výšku snímku. Pokud legenda překročí tento rozměr, rozdělí se do více snímků.

Šířka:

 

šířka snímku legendy v pixelech.

Max. výška:

 

maximální výška snímku legendy v pixelech. Pokud výška legendy překročí tuto hodnotu, rozdělí se na víc snímků.

Barva pozadí

 

podkladová barva pod snímkem legendy

DPI:

 

rozlišení výstupního zařízení určeného pro prohlížení legendy (obrazovka / tiskárna) v bodech na palec. Hodnota rozlišení má vliv například na velikost písma nebo tloušťku čar.

Sloupce:

 

počet sloupců, do nichž se má legenda na snímku zalomit.

Formát:

but_sipka_dolu

výstupní rastrový formát snímku legendy, jeden z běžných grafických formátů

Mezera:

 

velikost mezery v pixelech mezi jednotlivými sloupci legendy. Hodnota má význam pouze při zalomení legendy do dvou a více sloupců.

Zahrnout vypnuté vrstvy

pole_x

zahrne do snímku legendy i vrstvy označené jako vypnuté.

Uložit legendu

pole_x

aktivuje funkci ukládání snímku legendy

 

Soubor: projekt_soubor_snimky_mapove_legendy.htm