3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

QUALITY

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

kvalita komprese obrázku JPEG jako číslo v rozsahu 10-100 (udává kvalitu v procentech). Pokud není zadána, dosadí se podle implicitní kvality obrázků z vlastností projektu.

Příklad:

Velikost komprese volte podle účelu použití generovaného obrázku, s velkou kompresí přibývají vady zobrazení, ale zmenšuje se velikost souboru.

Kvalita 10%, tj. 90% komprese (13KB):

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&X=-738203&Y=-1041719&Z=1E-4&QUALITY=10

img_q10

Kvalita 90%, tj. 10% komprese (83KB):

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&X=-738203&Y=-1041719&Z=1E-4&QUALITY=90

img_q90

 

Soubor: uri_QUALITY.htm