3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

DPI

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

počet pixelů na palec výstupního zařízení.

Tuto hodnotu je nutné zadat z klientská aplikace na základě vlastností displeje nebo tiskárny, případně zamýšleného použití generovaného obrázku. Server totiž může obecně běžet na displeji s jiným méně vhodným DPI. Minimální povolená hodnota je 30, maximální 3000.

Pokud tato hodnota není zadána, dosadí se DPI aktivního displeje na serveru.

Příklad:

Zadáním nevhodných hodnot dojde k deformaci zobrazení prvků, jejichž velikost je primárně definována počtem pixelů, jako např. písma nebo grafických značek. Nevhodný poměr mezi zvolenou velikosti DPI a zadanými hodnotami W, H může taky způsobit oříznutí obsahu obrázku.

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&W=400&H=300&DPI=30

img_priklad_dpi1

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&H=300&DPI=600

img_priklad_dpi2

 

Soubor: uri_DPI.htm