2. část: Práce s projektem > Mapa 

Legenda mapy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Legenda v levé části okna zobrazuje seznam témat, zařazených do aktuální mapy. Pomocí myši nebo klávesnice můžete tuto legendu upravovat a rozšiřovat podle svých potřeb. Když kliknete na legendu pravým tlačítkem myši, zobrazí se lokální nabídka, pomocí které můžete provádět následující operace s legendou:

mapa_mk

Vkládání témat do legendy

Nové téma můžete vložit před nebo za aktuální položku legendy (pokud legenda není prázdná). Po vyvolání funkce se zobrazí dialog pro výběr tématu z mapy, ve kterém můžete vybrat téma k vložení do legendy. Téma se do legendy vloží se svým standardním stylem kresby. Styl kresby je poté možno upravit pomocí dialogu Téma mapy.

Téma je do legendy možno také umístit přetažením pomocí myši z otevřené mapy témat nebo přímo z průzkumníku souborů ve Windows. Pokud pomocí průzkumníku Windows vyberete shape-soubor a myší jej přenesete do legendy mapového okna, shape-soubor se do legendy vloží na určené místo. Pokud soubor nebyl dosud zařazen do legendy, zařadí se do ní.

Další možností, jak vložit téma nebo sadu témat do mapy, je přetáhnout pomocí myši některý uzel z mapového projektu do legendy otevřeného okna s mapou. V takovém případě se do legendy vloží všechna témata ze zvolené mapy. Tuto vlastnost programu je možno využívat k vytváření často používaných šablon skupin témat; stačí takovéto často používané skupiny témat uložit do souboru map, které označíte jako uživatelsky nepřístupné; při prohlížení mapového projektu přes internet nebudou tyto pomocné mapy vidět, ale v rámci editoru jsou dostupné a lze je použít k plnění legend nově vytvářených map.

Přesouvání a kopírování témat

Témata lze kopírovat a přesouvat v legendě přetažením pomocí myši. Pokud při uvolnění levého tlačítka myši podržíte zároveň klávesu Ctrl, vybrané téma se na určené místo legendy zkopíruje (téma bude tedy v legendě dvakrát); jinak se téma pouze přemístí na jiné místo legendy.

Vlastnosti tématu v legendě

Dvojitým kliknutím na téma v legendě nebo klávesovou kombinací Ctrl+Enter můžete vyvolat dialog Téma mapy, ve kterém lze definovat způsob zobrazení tématu v legendě a detaily práce s tématem (filtr veřejných sloupců, vzájemné vztahy mezi tématy v legendě).

Vlastnosti tématu

Klávesovou kombinací Shift+Enter vyvoláte okno s vlastnostmi tématu, ve kterém je možno pracovat s jednotlivým tématem z mapy témat, prohlížet a nastavovat jeho vlastnosti.

Ovládací a popisné prvky v legendě.

legenda

Přepínače

legenda_onoff

Počáteční stav zobrazení vrstvy v mapě

 

legenda_u

Uživatelská vrstva

Určuje, zda je téma běžnou součástí mapy, nebo zda jde jen o součást nabídky témat, ze kterých si může uživatel vytvořit v internetovém prohlížeči vlastní mapovou sestavu. Pokud je příznak vypnutý, téma je běžnou součástí mapy. Pokud je zapnutý, téma se zahrne do uživatelské nabídky témat.

legenda_l

Zobrazení v legendě mapy

Určuje, zda se má téma zahrnout do legendy. Pokud je příznak vypnutý, téma se sice běžným způsobem vykreslí (pokud není počáteční stav tématu při vstupu do mapy "vypnutý"), ale v legendě se nezobrazí.

legenda_g

Globální výběr

Takto označené téma se zahrne do globálního vyhledávání.

legenda_vyhledavat

Výchozí vrstva pro vyhledávání

 

legenda_plus

Rozbalení nebo sbalení legendy skupiny

Pokud je jako vrstva vložena skupina témat, ovlivní tlačítko způsob, jakým budou jednotlivá témata skupiny zobrazena v legendě mapy v apletu: skrytá pod společným názvem (tlačítko [plus]) nebo se všemi názvy viditelnými (tlačítko [minus])

legenda_reg_sytosti

Regulátor sytosti.

Zobrazení regulátoru je ovlivněno nastavením ve Vlastnosti tématu: záložka Styl nebo v Téma mapy

Popisné údaje

legenda_nadpis

Název vrstvy

Nadpis tématu v legendě. Pokud nadpis není zadán, použije se název tématu z vlastností tématu: záložka Popis. Pokud ani tento popis není zadán, zobrazí se v legendě  název zdrojového souboru tématu (bez uvedení složky a přípony).

legenda_nadpis2

 

Žlutá barva podkladu označuje aktivní vrstvu, ve které se provádějí požadované úpravy. Ostatní vrstvy jsou šedé.

legenda_znacka

Grafická značka

Velikost a tvar značky je ovlivněn nastavením Stylu legendy ve Vlastnostech mapového tématu: záložka Popis, nebo v Tématu mapy.

legenda_skupiny

Označení skupiny témat

 

 

Soubor: mapa_legenda_mapy.htm