2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Přehled vestavěných šablon > Data ISKN > REN 

Nastavení šablony REN

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Šablona pracuje nad vrstvami:

Parcelní čísla

iskn_ren_nastaveni1

 
Parcelní kresba

iskn_ren_nastaveni2

V obou vrstvách je použita řídící šablona ParcelaVypis

iskn_ren_nastaveni3

 
Definice obsahu šablony

Při importu VFK souboru do datového zdroje ico_arc ARCHIV se kromě vlastní konverze dat provedou i nezbytná systémová nastavení, která umožňují uživatelskou konfiguraci zobrazení obsahu šablony. Je aktivován:

vestavěný číselník *ren

iskn_ren_nastaveni4

 
definice metadat *ren

iskn_ren_nastaveni5

Globální nastavení

obsahu šablony se provádí ve vlastnostech projektu:

iskn_ren_nastaveni6

Pokud se metadata nezobrazí nebo zobrazí jen částečně, je nutno použít kontextovou nabídku (nebo Ctrl+K) a aktivovat položku Zobrazovat prázdné položky. Pokud není definice příslušné položky provedena je obecně považována za povolenou (hodnota ano).

Změna hodnoty u položky se provede dvojklikem na položku a zvolením požadované hodnoty z číselníku:

iskn_ren_nastaveni7

Hodnoty definované globálně ve vlastnostech projektu lze individuálně měnit na úrovni definic vlastnosti mapového uzlu. Při konfiguraci se postupuje identicky jako při definici na úrovni vlastností projektu.

iskn_ren_nastaveni8

 

Položka formuláře

Popis 

Možnost zobrazení

Kraj

Výčet všech krajů, které jsou dostupné v připojených datech

Nezávisle

Okres

Výčet okresů pro výše uvedený kraj

Závisle na kraj

Obec

Výčet obcí pro výše uvedený okres

Závisle na okres

Část obce

Výčet částí obcí pro výše uvedenou obec

Závisle na obec

Výčet katastrálních území pro výše uvedenou obec

Závisle na část obce

Č.parc.

Parcelní číslo/Podlomení parcelního čísla

Nezávisle ano/ne

Stavební parcela

Klasifikace zda se jedná o stavební parcelu (ano/ne/libovolně)

Nezávisle ano/ne

Číslo LV

Číslo listu vlastnictví

Nezávisle ano/ne

Č.parc.

Parcelní číslo/Podlomení parcelního čísla

Nezávisle ano/ne

Vlastník

Jméno vlastníka nebo organizace. Lze použít zástupné znaky * a ?.

Nezávisle ano/ne

Rodné číslo vlastníka

Nezávisle ano/ne

IČO

Identifikační číslo organizace

Nezávisle ano/ne

Č.domovní

Číslo popisné nebo evidenční

Nezávisle ano/ne

Vlastník

 

Nezávisle ano/ne

Typ vztahu

Typ vztahu k parcele

Nezávisle ano/ne

Typ parcely

Typ parcely

Nezávisle ano/ne

 

Záložka

Obsah

Možnost zobrazení

Mapa

Zobrazení mapy lokalizované na danou parcelu

Nezávisle ano/ne

Parcela

Údaje o parcele

Nezávisle ano/ne

Budova

Údaje o budově ležící na parcele

Nezávisle ano/ne

Vlastník

Údaje o vlastníkovi parcely

Nezávisle ano/ne

Bonita

Údaje o bonitě parcely

Nezávisle ano/ne

Systém

Zobrazení systémových identifikátorů parcely

Nezávisle ano/ne

Úplný LV

Zobrazení úplného listu vlastnictví

Nezávisle ano/ne

Část. LV

Zobrazení částečného listu vlastnictví

Nezávisle ano/ne

Statistika

Záložka zobrazující doplňující statistické informace o vybraných parcelách

Nezávisle ano/ne

 

 

Soubor: Nastaveni_ablony_REN.htm