2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Nový zdroj 

SHP/DBF

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_zdroj_shp

Skupina souborů s koncovkami .shp, .shx a .dbf, zavedená jako (skoro) otevřený standard pro zápis geografických informací firmou ESRI, je obvykle souhrnně nazývaná shapefile. Popis grafických prvků je v souboru s koncovkou.shp, ale tento soubor samotný je nefunkční bez souborů.shx a.dbf se shodným názvem (před koncovkou). Soubory prostorově popisují body, linie (čáry, lomené čáry) a plochy (polygony). Popisné atributy každého prostorového prvku mohou být zapsány v souboru .dbf.

V projektu zpracovaném aplikací Webmap je možné zobrazit body jen ze souboru .dbf, pokud jsou zapsané s údaji o souřadnicích X a Y, není proto nutné vytvářet korespondující soubory .shp a .shx.

 

.shp

Údaje o geometrii prvku.

.shx

Index geometrie prvků.

.dbf

Atributy prvků (je použit formát souboru definovaný pro dBase III+ firmou Ashton-Tate). Záznamy v tomto souboru musejí být ve stejném pořadí jako záznamy v souboru.shp.

 

Pokud je pro zobrazení bodů používán jen soubor.dbf, musí obsahovat dva libovolně pojmenované sloupce pro zápis polohy bodu souřadnicemi X a Y. Souřadnicový systém se zvolí při použití souboru v mapovém tématu. Sloupce, které obsahují údaje o souřadnicích se definují při zadání spojení.

.wix

Soubor obsahující prostorové a alfanumerické indexy vytvářené mapovým serverem WebMap. Soubory vznikají pouze v případě, že správce projektu konfiguruje tvorbu indexů na úrovní mapového projektu nebo datového zdroje. V případě, že soubor je poškozen nebo chybí je automaticky znovu vytvořen.

 
Soubory, vznikající při zpracování v jiných programech - pro WebMap nejsou nutné:

.prj

Informace o použitém geodetickém souřadnicovém systému.

.sbn a.sbx

Prostorové indexy prvků.

.fbn a.fbx

Prostorové indexy prvků (soubory jen pro čtení).

.ain a.aih

Index atributů v aktivních polích tabulky.

.ixs

Index geokódování pro editaci shapefile.

.mxs

Index geokódování pro editaci shapefile (formát ODB).

.atx

Indexy atributů pro každý sloupec tabulky.dbf (ArcGIS).

.shp.xml

Metadata softwaru ArcGIS.

.cpg

Tabulky kódování znaků (pro soubor.dbf).

 

Soubor: projekt_nastaveni_SHPDBF.htm