2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Popis

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V záložcy Popis se nastavují základní popisné údaje mapového tématu. Mezi klíčové popisné údaje patří název souboru s mapovým tématem a popisný název tématu. Název tématu se používá v legendě map, pokud v dialogu Téma mapy není nastaven jiný název tématu v konkrétní legendě.

tema_zaloz_popis

 

Datový zdroj:

 

Umístění diskového souboru s mapovým tématem.

 

but_otevrit_maly

Tlačítkem na pravé straně pole můžete změnit zdrojový soubor tématu vyhledáním v běžném dialogu OS pro výběr souborů.

 

but_x

Tlačítko [x] na levé straně vymaže obsah pole.

Grafika:

 

Pole ukazuje styl grafické kresby v tématu (body, linie, oblasti, rastrová grafika).

 

 

Upozornění: pokud změníte soubor tématu a nový soubor obsahuje jiný typ kresby, je třeba aktualizovat typ kresby u jednotlivých map, které téma používají a mají individuálně nastavenou legendu. Pokud například původní téma obsahovalo bodovou kresbu, legenda mapy obsahuje určení značky, která se má pro jednotlivé body vytisknout. Když nové téma obsahuje např. čárovou kresbu, údaj o typu značky nemá smysl ale je třeba zadat tloušťku a styl čáry.

Souřadnice:

but_sipka_dolu

Souřadnicový systém použitý pro vykreslení (s výjimkou témat z datového zdroje WMS). Souřadnicové systémy lze aktivovat ve Vlastnosti projektu: Souřadnice.

Alias:

 

Uživatelský identifikátor tématu pro použití v mapě.

Popis:

but_3tecky

Název tématu v legendě. Text se používá jako nadpis tématu v legendě u všech map, u kterých není zadán vlastní nadpis legendy. Pokud ani jedna z možností není zadána, použije se v legendě jako nadpis tématu název zdrojového souboru bez složky a přípony.

Zdroj:

but_3tecky

Označení původce zdrojového souboru. Hodnota slouží pouze jako pomůcka pro návrháře map; do pole je možno zadat libovolný text.

Tematické třídění

but_3tecky

Identifikátor mapového tématu v rámci zvoleného souboru témat. Identifikátor tématu můžete použít k přesnějšímu označení mapového tématu.

Rok zpracování:

 

Rok zpracování mapového tématu. Do pole je možno zadat libovolné celé číslo.

Rozměr okraje:

 

Velikost okraje kolem objektů tématu v jednotkách mapy. Při zvětšování vybraných objektů na velikost okna se kolem skutečného prostoru mapové roviny, obsazeného vybranými objekty, vynechá okraj této velikosti. Hodnota má význam především u bodových objektů (bodový objekt má teoreticky nulový rozměr, takže výběr jen jediného bodu a následné zvětšení výběru na plochu okna by z matematického hlediska vedlo na nekonečné měřítko zobrazení).

Povolit stahování:

but_sipka_dolu

Nastaví povolení pro stahování dat s hodnotami:
-bez omezení
-zakázat
-pro konkrétní uživatele

Přístupová práva:

but_sipka_dolu

Nastaví právo přístupu k tématu pro konkrétní uživatele

Povolit editaci pro:

but_sipka_dolu_red

Umožňuje zadat podmínku, které musí vyhovovat registrovaný a právě přihlášený uživatel, aby mohl dané téma editovat a to pouze v rozsahu jemu přidělených objektů. Lze např. založit a vyplnit sloupec  EDITOR a použít shody hodnot s uživatelským jménem. Podmínku lze zapsat takto: EDITOR == qtext("$$AUTH_USERNAME"). V poli lze využívat funkcí výrazového kalkulátoru.

Varování "jen pro čtení":

but_3tecky

Textový řetězec, který se bude zobrazovat uživateli při pokusu editovat položky objektů, které mu nepřísluší.

Vodoznak:

but_sipka_dolu

Název vodoznaku, který se má zobrazovat v mapách obsahujících toto téma. Vodoznaky se nastavují ve Vlastnosti projektu: Vodoznaky.

Šablona dotazu:

but_sipka_dolu

Výchozí šablona pro stránku s výsledky dotazu, která se použije při každém vyhledávání v tomto tématu, pokud není nastavena jiná šablona pro téma v konkrétní mapě.

 

but_3tecky

Tlačítko [...] vyvolá dialog pro tvorbu dotazových šablon.

Vizuální styl:

but_sipka_dolu

Výběr názvu vizuálního stylu, který se má použít pro automaticky generované stránky s výsledky dotazů nad tímto tématem. Vizuální styl definuje kaskádové styly pro webovou stránku, umožňuje do stránky vložit zvolenou hlavičku a patičku a případně aktivovat uživatelský vzhled přepínače stránek dotazu. Vizuální styly lze definovat ve Vlastnosti projektu: Vizuální styly.

Styl legendy:

 

Textový řetezec:

=

symbol zobrazen jako rovná čára (standard: zalomená)

22

(celé číslo) šířka symbolu v mm

>22

min. šířka symbolu

<22

max. šířka symbolu

*11

(celé číslo) výška symbolu v mm

*>11

min. výška

*<11

max. výška

 

Minimální a maximální hodnoty se používají pro omezení standardně nastavené velikosti symbolu v legendě.

Prázdný výběr

but_sipka_dolu

Nastavení typu informace, pokud dotaz nenalezne žádné objekty:

-(dle vizuálního stylu)
-přeskočit
-běžné varování
-uživatelské varování
-uživatelský HTML kód
V dalším poli je možné napsat text této informace.

Filtrovat dotazy zájmovou oblastí mapy

pole_x

Výsledky dotazů budou obsahovat jen objekty z vymezené oblasti mapy (vybrané objekty musí zasahovat alespoň některou částí do zadané zájmové oblasti mapy)

Filtrovat detail základním dotazem

pole_x

zapnuto: Při alfanumerickém vyhledávání se v okně detailu zobrazují pouze ty řádky z detailních připojených tabulek (1:n), pro které platí zadaná vyhledávací podmínka.

 

pole_x_prazdne

vypnuto: V detailu se zobrazují vždy všechny záznamy z připojených tabulek pro zvolený objekt (v tomto případě se předpokládá, že výsledkem vyhledávání je pouze množina "hlavních" objektů jako takových a jejich připojené údaje se vždy zobrazují kompletní nehledě na zadaný dotaz)

Zakázat dotazování

pole_x

Téma nelze dotazovat

 

 

 

Rozsah datové oblasti:

 

Ukazuje nastavený omezující obdélník mapy v jejích nativních souřadnicích

Připojená stránka:

but_3tecky

Další informace k mapovému tématu je možné poskytnout uživatali odkazem na webové stránky.

 

ico_i

V apletu v legendě map je odkaz aktivován tlačítkem [i]

 

 

 

 

but_3tecky

Pokud není uvedeno jinak, vyvolá tlačítko [...] editor textů pro jazykové mutace.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_zalozka_popis.htm