2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Indexace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Globální nastavení indexace je možné ve vlastnostech projektu; záložka Indexace umožňuje upřesnění obecných pravidel pro jednotlivé sloupce určitého tématu. Indexace se provádí u dat uložených ve formátech SHP, DBF nebo WMA. Prostorová dada, uložená prostřednictví SDE a alfa numerická data uložená v relačních databázích (Oracle, MS SQL, My SQL apod.) mají indexování zabezpečeno nástroji příslušné databáze.

dialog_indexace

V řádcích seznamu jsou zobrazeny všechny datové sloupce základní a připojených tabulek, veřejné i neveřejné a virtuální sloupce.

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do seznamu, zobrazí se lokální nabídka:

mk_opravit_radek

případně lze aktivovat editování dvojím kliknutím na řádek.

Sloupec

 

název sloupce

Geometrie

but_sipka_dolu

způsob správy geometrického indexu (vypnutý, auto, soft, hard). Volba (výchozí) znamená, že se pro geometrický index tohoto sloupce mají použít obecná pravidla indexace zadaná u datového zdroje, případně ve vlastnostech projektu.

Uspořádání

but_sipka_dolu

způsob správy uspořádaného indexu

Fulltext

but_sipka_dolu

způsob správy fulltextového indexu.

výchozí

 

pravidlo nedefinuje pro zvolený sloupec žádnou specifickou metodu indexace, pro sloupec se použijí výchozí pravidla indexace zadaná v rámci vlastností datového zdroje, případně celého projektu.

žádný

 

indexace sloupce i používání příslušného indexu je vypnuto.

software

 

sloupec se v případě potřeby indexuje dočasně do paměti WebMapu.

auto

 

sloupec se v případě potřeby indexuje do souboru uloženého v mapě témat spolu se samotnými daty, a to buď rovnou při vyhledávacím dotazu, pro který lze index použít, nebo zpožděně.

pevný

 

index ke sloupci se použije, pokud je pro daný sloupec vytvořen. Pokud vytvořen není, vyhledávání se provede bez pomoci indexu.

 

Soubor: projekt_nastaveni_zalozka_Indexace.htm