3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

L, T, R, B (levý, horní, pravý, dolní)

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

zadání oblasti (výřezu) podle levého, horního, a pravého dolního okraje požadované oblasti mapy (L,T,R,B z anglických názvů Left, Top, Right, Bottom).

Okraje se zadávají jako celá čísla v normalizovaných souřadnicích; všechny hodnoty jsou v rozsahu od 0 do 109, přepočet normalizovaných souřadnic na fyzické souřadnice mapy se provádí podle vzorce
(nechť L, T, R, B jsou normalizované souřadnice,
Xmin, Xmax, Ymin a Ymax označují oblast ve fyzických souřadnicích mapy a
EXmin, EXmax, EYmin a EYmax označují rozměry celého mapového pohledu):

Xmin = EXmin + (EXmax - EXmin) * L * 10-9

Xmax = EXmin + (EXmax - EXmin) * R * 10-9

Ymin = EYmax - (EYmax - EYmin) * B * 10-9

Ymax = EYmax - (EYmax - EYmin) * T * 10-9

 

Všimněte si, že obdélník v normalizovaných souřadnicích je orientován obrazovkově, tedy y-souřadnice roste dolů. Transformaci si lze představit tak, že přes obrázek mapy položíme myšlenou pravidelnou čtvercovou síť s počtem buněk 109 * 109. Potom když vybereme zvolenou část obrázku, odpočítáme pro okraje této oblasti vzdálenost v buňkách od levého resp. horního okraje obrázku a tyto získané hodnoty zadáme pomocí parametrů L, T, R, B.

Pokud je obdélník příliš úzký nebo nízký a došlo by k deformaci mapy (převýšení), obdélník se upraví tak, že se jeho kratší strana roztáhne na potřebnou velikost k zabránění deformace mapy.

Pokud nejsou tyto parametry zadány, je vygenerován obrázek mapy v rozsahu, zadaném pro mapový pohled v projektu.

Příklad:

S použitím funkce FTL

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=FTL&MAP=hlu_vhmad_den

zjistíte ve vygenerovaném souboru následjící hodnoty rozsahu mapy:
 

:Requestor: \\?\e:\inetpub\wwwroot\Envis4\isapi.dll
$Z=0.001
$L=-756520.5399
$T=-1058778.65
$R=-722569.2109
$B=-1034124.65
$1=Hluková mapa automobilové dopravy - den 
...

a můžete se zabývat výpočty.

Pro běžnou potřebu dostačuje snažší zadávání výřezů mapy s pomocí parametrů X.Y.Z.

Obdobný výřez mapy, jako je uveden v příkladu pro zadávání X,Y,Z získáme tímto dotazem:

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&L=520680124&T=292821002&R=556776502&B=325122508

img_ltrb

 

Soubor: uri_L_T_R_B.htm