3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

QI

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

zadání požadovaného výřezu mapy prostřednictvím dotazu.

Pokud je součástí URL platný dotaz (generovaný např. z vyhledávání vyhledávání), použije se jako zdrojový výřez mapy omezující obdélník vybraného objektu s indexem určeným parametrem QI; objekty ve výběru jsou číslovány od nuly. Pokud je index QI neplatný (větší nebo roven počtu vybraných objektů nebo záporný), použije se jako zdrojová oblast mapy omezující obdélník celého výběru.

Příklad:

Tento parametr určuje výřez mapy podle vybraných objektů, je proto třeba znát strukturu dotazování v databázi. To je samostaná kapitola, které vyžaduje hlubší znalosti jak softwaru Webmap, tak i sestaveného mapového projektu a připojených databází. V generování map podle ostatních parametrů není potřeba parametr QI používat.

V následujícím příkladu budeme na obvyklé mapě hluku

MAP=hlu_vhmad_den

v mapovém tématu (vrstvě) "Názvy městských částí"

CF_SXX=naz_mc

vyhledávat názvy městkých částí jako textové položky

CF_SQY=T

v databázovém poli NMC_INFO, které obsahují text "Praha - D*" (všechny městské části začínající na "Praha - D"). Mezery v textu jsou prohlížečem nahrazeny kódem %20:

CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

Celý sestavený dotaz při hodnotě QI=-1 zobrazí všechny vyhledané položky (žlurě podbarveny)

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&QI=-1&CF_SXX=naz_mc&CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

img_qi-1

Při hodnotách od QI=0 do QI=3 (pro 4 nalezené položky) zobrazí postupně výřezy na vyhledané položky:

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&QI=0&CF_SXX=naz_mc&CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

img_qi0

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&QI=1&CF_SXX=naz_mc&CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

img_qi1

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&QI=2&CF_SXX=naz_mc&CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

img_qi2

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&QI=3&CF_SXX=naz_mc&CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

img_qi3

Při hodnotách od QI>3, které přesahují počet nalezených objektů se zobrazí opět celý výběr, stejně jako při záporné hodnotě QI=-1

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&QI=4&CF_SXX=naz_mc&CF_SQY=T[NMC_INFO]Praha%20-%20D*

img_qi-1

 

 

Soubor: uri_QI.htm