3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

X, Y, Z

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

umožňuje alternativní způsob zadání zdrojové oblasti mapy.

Pokud je zadán parametr Z, bere se jako měřítko zobrazení (reálné číslo určuje poměr velikosti na obrazovce vůči velikosti v mapě); parametry X a Y určují střed požadované oblasti ve fyzických souřadnicích mapy. Pokud není některá ze souřadnic zadána, dosadí se místo ní střed minimální a maximální meze mapového pohledu v příslušné souřadnici, případně střed omezujícího obdélníka výběru nebo jednoho z vybraných objektů, je-li zadán i číselný parametr QI.

Čísla s desetinnými místy se zadávají s tečkou "." místo desetinné čárky.

Příklad:

img_priklad_xyz

Pro zobrazení tohoto výseku mapy zjistíme souřadnice středu (lze je vyhledat pomocí webmap_pravitko - měření vzdálenosti) a zadáme do parametrů včetně požadovaného měřítka převedeného do exponenciálního tvaru (např. 1:2000 bude zapsáno výrazem 5E-4)

Vygenerovaný obrázek pro měřítko 1:2000 z dotazu:

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&X=-738203&Y=-1041719&Z=5E-4

img_priklad_xyz2

a pro měřítko 1:10000 z dotazu:

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=400&H=300&X=-738203&Y=-1041719&Z=1E-4

img_priklad_xyz4

 

Soubor: uri_X_Y_Z.htm