2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Tématická kresba 

Gradient

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Dialogem nastavíte všem symbolům v tabulce stejnou velikost nebo lineární přechod mezi zadanými dvěma velikostmi značky, šířky čáry nebo okraje.

Po otevření dialogu se do počáteční a koncové velikosti nastaví velikost prvního a posledního symbolu v tabulce.

gradient_sirka_okraje

 

Jednotky, v nichž se zadávají velikosti symbolů a šířky čar, odpovídají této konvenci:

kladná hodnota udává velikost symbolu v tiskařských bodech (1 tiskařský bod = 1/72 palce, tedy asi 0.35 mm).
Velikost symbolu zůstává stále stejná nehledě na měřítko mapy.

záporná hodnota udává velikost symbolu v jednotkách mapy,
velikost zobrazeného symbolu se mění podle aktuálního měřítka mapy.

 

Při zadávání dolní meze se vkládaná hodnota automaticky přepisuje i do pole horní meze. Pokud tedy chcete všem symbolům přiřadit stejnou velikost, stačí do pole Dolní mez tuto velikost vložit, nebo nalistovat pomocí posuvných šipek na pravé straně.

Pokud chcete vytvořit přechod mezi dvěma velikostmi, zadejte nejprve Dolní a pak Horní mez.

 

Soubor: projekt_nastaveni_gradient.htm