2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Tématická kresba 

Úhlový gradient

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

gradient_uhel

Funkce nastaví všem stylům v tématické kresbě přiřadit stejný úhel odklonu od běžného směru psaní textu zleva doprava, případně vytvořit úhlový gradient - plynulý přechod od jednoho úhlu natočení textu ke druhému.

Po otevření dialogu se do počátečního a koncového úhlu nastaví úhel natočení textu v prvním a posledním řádku tabulky.

Krok změny úhlu mezi dvojicí po sobě následujících stylů je konstantní; velikost kroku se určí automaticky podle zadaného rozpětí velikostí a podle počtu symbolů v tabulce.

Hodnota pole udává úhel ve stupních, o který se má text otočit v kladném matematickém smyslu (proti směru hodinových ručiček) oproti běžnému směru (zleva doprava). Tedy například úhel 90° určuje směr písma zdola nahoru a 180° zprava doleva (přičemž písmo je vzhůru nohama).

 

Soubor: projekt_nastaveni_uhlovy_gradient.htm