2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Základní styl kresby 

Styl kresby ploch

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ve výplňové kresbě každý geometrický objekt zahrnuje jeden nebo několik mnohoúhelníků, které mohou obsahovat díry. Styl kresby v tomto případě vyjadřuje způsob, jakým se vybarví tyto mnohoúhelníky a jejich okraje.

Styl výplně určuje vzorek, jakým se obdélník vybarví. Kliknutím na náhled mnohoúhelníku vyvoláte nabídku, pomocí níž můžete vybrat jeden z nabízených vzorků. K dispozici je několik různých šraf, plný vzorek (v tom případě se oblasti vyplní celé zadanou barvou) a prázdný vzorek (pokud vyberete prázdný vzorek, oblasti se nevyplňují a vykreslují se pouze jejich okraje).

Velikost: udává šířku okrajové čáry, která se vykreslí kolem vyplněné oblasti. Obdobně jako u značek kladná velikost určuje šířku čáry v tiskařských bodech a šířka čáry pak nezávisí na měřítku mapy. Záporná hodnota udává šířku čáry v jednotkách mapy a skutečná šířka čáry pak závisí na aktuálním měřítku zobrazení.

dialog_styl_kresby_poly_srafy

 

Kliknutím v oblasti Náhled stylu se aktivuje dialog pro výběr výplně plochy:

plocha plně vybarvená

plocha bez barevné výplně

5 typů šrafování

5 typů rastrů

 

dialog_styl_kresby_vyplne_vyber

 

Soubor: projekt_nastaveni_styl_kresby_ploch.htm