2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl 

Základní styl kresby

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Základní kresba slouží k uniformnímu vykreslení celého mapového tématu jedním zadaným stylem značek, čar nebo uzavřených oblastí. Narozdíl od tematických legend se všechny objekty vykreslí stejným způsobem, nehledě na hodnoty polí datové tabulky tématu.

Pomocí jednotlivých ovládacích prvků je možno zvolit styl kresby pro tyto druhy geometrických objektů, které se vyskytují v tématu:

bodová kresba: každý geometrický objekt je v tématu reprezentován dvojicí reálných čísel, určujících polohu bodu

čárová kresba: každý geometrický objekt se skládá z jedné nebo více lomených čar.

kresba ploch. každý geometrický objekt obsahuje skupinu mnohoúhelníků, které mohou obsahovat díry.

 

dialog_styl_kresby_poly_plne

Podle typu zobrazení je možné definovat barvu, čáry, okraje nebo výplně.

Barva okraje:

 

volba stylu čáry

Velikost:

 

velikost značky nebo šířka v tiskařských bodech (kladné číslo) nebo jednotkách mapy (záporné číslo)

Barva:

 

barva značky nebo výplně

 

but_x

tlačítko [x] zruší výběr barvy

Okraj:

 

barva okraje

 

but_x

tlačítko [x] zruší výběr barvy

Grafika:

but_sipka_dolu

pokud se nastaví příznak filtru grafika na SHAPE, lze v následujícím nastavení definovat výchozí polohu kresby

Filtr:

but_sipka_dolu

definice výchozí polohy kresby podle geometrických zákonitostí

Filtr záznamů:

but_sipka_dolu_red

nastaveným stylem se zobrazí jen záznamy odpovídající filtru
např. zápis SILNICE==1 nastaví styl čáry pro silnice I.třídy (pokud je takto definováno pole SILNICE a význam jeho hodnot v databázi).

S obdobným výsledkem lze definovat více stylů pro různé hodnoty pomocí Tématické kresby.

 

Soubor: projekt_nastaveni_zakladni_styl_kresby.htm