2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Základní styl kresby 

Styl kresby čar

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

U čárové kresby se každý geometrický objekt v tématu skládá z určitého počtu čar.

Styl čáry určuje, zda se má v kresbě použít čára plná, čárkovaná, tečkovaná nebo čerchovaná.

Velikost udává šířku čáry. Obdobně jako u značek kladná velikost určuje šířku čáry v tiskařských bodech a zobrazení čáry pak nezávisí na měřítku mapy. Záporná hodnota udává šířku čáry v jednotkách mapy a zobrazená šířka čáry pak závisí na aktuálním měřítku zobrazení mapy.

dialog_styl_kresby_cara

 

Kliknutím v oblasti Náhled stylu se aktivuje dialog pro výběr stylu čáry.

Další informace: Editor stylu čar

 

Soubor: projekt_nastaveni_styl_kresby_car.htm