2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Tématická kresba 

Barva v tématické kresbě

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V dialogu lze nastavit všem symbolům v tabulce stejnou barvu, případně vytvořit jednoduchý nebo lomený barevný přechod. Pomocí barevného gradientu můžete vyznačit například nadmořskou výšku, populaci nebo množství nerostných surovin v jednotlivých oblastech. V případě bodové a výplňové kresby můžete nezávisle na sobě nastavit barvu obrysu a barvu výplně.

dialog_styl_kresby_barva

Kromě jedné barvy lze vybrat i z definovaných palet barev.

roleta_vyber_palet

Nastavením počáteční, zlomové a koncové barvy lze vytvořit plynulý barevný přechod mezi těmito barvami:

dialog_styl_kresby_barva_gradient

dialog_styl_kresby_barva_gradient2

 

Při otevření dialogu se do polí Barva, Zlom a Gradient nastaví barva prvního symbolu v tabulce, barva aktuálního symbolu (označeného pozicí kurzoru) a barva posledního symbolu v tabulce.

Barva: barva prvního symbolu. Pokud kliknete levým tlačítkem myši na pole s ukázkou barvy, vyvolá se dialog pro výběr barvy. V případě barvy okraje můžete kliknutím na vypínač na pravé straně pole nastavit bezbarvý okraj a tak vypnout zobrazení okraje.

Zlom: zlomová barva pro lomený gradient. Pokud chcete vytvořit lomený gradient, musíte nejprve označit v tabulce hodnot kurzorem symbol, ve kterém má dojít ke zlomu gradientu a aktivovat dialog Barva kliknutím na nadpis sloupce. Nastavte požadované barvy.

Koncová: barva posledního symbolu.

Barevný přechod se vytváří lineární interpolací mezi počáteční a koncovou barvou v barevném prostoru HSV (Hue - odstín, Saturation - sytost, Value - jas). Vizuální výsledek je v takovém případě obvykle kvalitnější, než kdyby se barevný přechod vytvářel prostou interpolací červené, zelené a modré složky a jasu barvy. Do výpočtu se zahrnuje běžná jasová korekce monitorů g = 2,5.

Příklad výsledných barev v tabulce při nastavení barvy na hodnotu gradient:

dialog_styl_kresby_barva_plochy

Příklad výsledných barev v tabulce při nastavení barvy na hodnotu lomený gradient:

dialog_styl_kresby_barva_plochy2

Kliknutím na nastavení barvy v jednotlivém řádku, se aktivuje dialog pro výběr barvy.

 

Soubor: projekt_nastaveni_barva_v_tematicke_kresbe.htm