1. část: Popis programu > Popis systému 

Práce s programem

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

S pomocí softwaru WebMap je možné sestavit a publikovat aplikace s geografickým informačním systémem (GIS). Stručně lze definovat tyto nutné kroky při tvorbě mapového projektu a provozu GIS:

Vytvoření nového projektu, nastavení jeho parametrů, pojmenování a uložení do souboru

Vytvoření nebo úprava rastrových podkladů

Nastavení zdrojů dat

Definování vlastností témat

Sestavení map z témat

Definování výstupních formulářů

Nastavení mapového serveru pro publikování

Pravidelná aktualizace dat a grafických podkladů

 

 

Soubor: uvod_prace_s_programem.htm