2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Tématická kresba 

Mapa stylů pro bodovou kresbu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

dialog_styl_kresby_mapa_body

Bodová kresba (uvedeny jen odlišné sloupce tabulky)

Značka:

 

druh značky. Při editaci pole se zobrazí dialog Výběr značky, ve kterém lze vybrat některou ze základních značek (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) nebo znak z libovolného stylu písma. Pokud kliknete na nadpis sloupce, můžete pomocí výběru značky zvolit společnou značku, která se přiřadí všem řádkům tabulky.

Velikost:

 

velikost značky nebo písmene. Kliknutím na nadpis sloupce vyvoláte dialog Gradient, pomocí něhož lze vytvořit v tabulce lineární přechod mezi zadanými dvěma velikostmi.

Barva:

 

barva značky nebo písmene. Kliknutím na nadpis sloupce, se vyvolá dialog Barva, kterým se nastaví barvy všech řádků, kliknutím na pole v řádku se aktivuje dialog pro výběr barvy.

Okraj:

 

barva okraje značek nebo písmen. Obdobně jako v případě barvy vnitřku symbolu je možné upravovat barvy jednotlivých symbolů pomocí běžného dialogu pro výběr barvy, nebo kliknutím na nadpis sloupce vyvolat dialog Barva a nastavit barvu pro všechny symboly v tabulce (na stejnou hodnotu nebo na barevný přechod).

Úhel:

 

úhel natočení písmene ve stupních. Kliknutím na nadpis sloupce vyvoláte dialog Úhlový gradient, pomocí něhož lze vytvořit v tabulce lineární přechod mezi zadanými dvěma úhly.

Úhel má význam pouze pro značky vybrané z typů písma; standardní značky (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) se vykreslují vždy v základní poloze a zadaná hodnota úhlu se pro ně ignoruje.

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapa_stylu_pro_bodovou_kresbu.htm