A B C D E F H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

- # -

# - lambda-výraz

- . -

. - objektové volání funkce

- ? -

? - podmíněný výraz

- [ -

[ ] - konstruktor pole

[ ] - konstruktor posloupnosti

- { -

{ } - podmíněný výraz s výběrem

- A -

abs

add_months

add_years

addquery

Adobe

Adobe Reader

alias

Iconalias 
Iconalias
Iconalias
Iconalias 
Iconalias

Alias mapového tématu

IconTM
IconPopis mapového projektu

ANNOT_MENU

ANNOTATE

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

applet_param

arccos

arcsin

arctg

asc

AUTOREFRESH

avg

- B -

BACK

back_enabled

Iconback_enabled
Iconback_enabled_deep
Iconbase

BACK_TEXT

BACKGROUND

Boční panel - legenda

IconRozložení ovládacích prvků
IconRozložení ovládacích prvků

bottom

bottomcenter

bottomleft

bottomright

BUTTON_ABG

BUTTON_AFG

BUTTON_BG

BUTTON_FG

BUTTON_FONT

- C -

call

cat

ceil

Iconceil
Iconceil 

ceilr

center

centerleft

centerright

click_tolerance

Iconclick_tolerance
Iconclick_tolerance_deep

code

Iconcode
Iconcode

columns

Iconcolumns
Iconcolumns

COORDS

COPY

cos

count

Iconcount
Iconcount

- D -

date

Icondate
Icondate
Icondate
Icondate

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

day

day_of_week

decimals

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

detail

Iconzáložka: Detail
Icondetail

dolní

DPI

- E -

e - Eulerova konstanta

Editor objektu

execute

exp

extent

Iconextent
Iconextent
Iconextent
Iconextent

Externí odkazy na mapy

- F -

faddext

fdir

fext

filename

FIND

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

first_day_of_month

floor

Iconfloor
Iconfloor 

floorr

fname

FOOTER

FOOTER_URL

FOREGROUND

Formátovaný popis mapy

fsetext

ftext

Iconftext
Iconftext 

ftitle

full_detail

funkce

- G -

GEN=FTL

GEN=IMG

get_active

get_active_map

GLOBAL

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

group

Icongroup
Icongroup
Icongroup

GUI

- H -

HEADER

HEADER_URL

height

Iconheight
Iconheight

HELP_MENU

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

hidden

Hlavička souboru

horní

Horní ovládací lišta

hour

html

hypot

- Ch -

chr

- I -

icon

IconICON
Iconicon

ICON_LINK

id

Iconid
Iconid

in_legend

INFO

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Informační lišta

IconRozložení ovládacích prvků
IconRozložení ovládacích prvků

initial_x

initial_y

initial_zoom

is_date

is_null

is_number

is_text

itext

Iconitext
Iconitext
Iconitext

- J -

Java

- K -

KEEP_ZOOM

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

key

konstanty

konstruktor pole

konstruktor posloupnosti

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

kvalita komprese obrázku

- L -

lambda-výraz

last_day_of_month

left

Iconleft
Iconleft
Iconleft

LEG_STYLE

Legenda

IconLegenda
IconLegenda

len

levý

levý, horní, pravý a dolní okraj požadované oblasti mapy

llpad

ln

LOAD

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

log

lpad

Iconlpad
Iconlpad

- M -

MAP_MENU

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

map_template

Mapa

IconRozložení ovládacích prvků
IconRozložení ovládacích prvků

maska pro zobrazení témat

max

Iconmax
Iconmax 
Iconmax
Iconmax

MEASURE

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

MEASURE_COPY

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

měřítko zobrazení

Metainfo

meter

mid

Iconmid
Iconmid
Iconmid
Iconmid 

min

Iconmin
Iconmin
Iconmin
Iconmin

min_zoom

minmax

Iconminmax
Iconminmax
Iconminmax

minute

month

MSPLIT

- N -

Načíst pohled

Náhled

Náhledová mapka

Iconzáložka: Náhled
IconRozložení ovládacích prvků
IconRozložení ovládacích prvků

name

Iconname
Iconname
Iconname

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

NEXT_VIEW

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

nls

Iconnls
Iconnls

nlsr

Iconnlsr
Iconnlsr

node

Iconnode
Iconnode
Iconnode

NOGUI

null

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

number

Iconnumber
Iconnumber

nvl

- O -

objektové volání funkce

operátor -

Iconoperátor -
Iconoperátor -
Iconoperátor -
Iconoperátor -

operátor !

Iconoperátor !
Iconoperátor !

operátor !=

operátor %

operátor &

operátor &&

operátor *

Iconoperátor *
Iconoperátor *
Iconoperátor *
Iconoperátor * 

operátor /

operator []

Iconoperátor []
Iconoperátor [] 

operátor []

Iconoperátor [,,]
Iconoperátor [..] 
Iconoperátor []
Iconoperátor []

operátor ^

operátor |

operátor ||

operátor ~

operátor +

Iconoperátor +
Iconoperátor +
Iconoperátor +
Iconoperátor +
Iconoperátor +
Iconoperátor + 

operátor <

Iconoperátor <
Iconoperátor <
Iconoperátor <

operátor <<

operátor <=

Iconoperátor <=
Iconoperátor <=
Iconoperátor <=

operátor ==

operátor >

Iconoperátor >
Iconoperátor >
Iconoperátor >

operátor >=

Iconoperátor >=
Iconoperátor >=
Iconoperátor >=

operátor >>

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

IconRozložení ovládacích prvků
IconRozložení ovládacích prvků

- P -

page

Iconpage
Iconpage

pageswitch

Iconpageswitch
Iconpageswitch 

PAN

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Parametry apletu

path

PATH_INFO

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

pi

počet pixelů na palec výstupního zařízení

podmíněný výraz

podmíněný výraz s výběrem

point

POLY_INFO

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Popis datových sloupců

Popis legendy tématu

Popis mapového projektu

Popisy témat

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

pow

pravý

PREV_VIEW

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

PRINT

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

průvodce dotazovými šablonami

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- Q -

QI

qnumber

Iconqnumber
Iconqnumber 

qset

QUALITY

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků
IconQUALITY

querryframe_left

query_avg

Iconquery_avg
Iconquery_avg 

query_count

Iconquery_count 
Iconquery_count

query_dev

Iconquery_dev
Iconquery_dev

query_max

Iconquery_max
Iconquery_max

query_min

Iconquery_min
Iconquery_min 

query_sum

Iconquery_sum
Iconquery_sum

query_template

querycolumn

queryextent

Iconqueryextent
Iconqueryextent

querypage

Iconquerypage 
Iconquerypage

queryresult

- R -

RAD_INFO

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Rastrové téma

Reader

rect

Iconrect
Iconrect
Iconrect

REFRESH

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků
IconREFRESH

replace

right

Iconright
Iconright
Iconright

rok

root_node

round

Iconround
Iconround

roundr

rowcount

Iconrowcount
Iconrowcount

rpad

Iconrpad
Iconrpad

rrpad

Iconrrpad
Iconrrpad 

RULER

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

- S -

savefile

Iconsavefile
Iconsavefile

scale

SCROLL_BG

SCROLL_FG

second

set_active

Seznam

sgn

shapefile

sin

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Sloupec

small_map

Iconsmall_map
Iconsmall_map

SMALL_STYLE

Soubor map

Souhrn

spacing

Spuštění programu

sql_select

sqr

sqrt

stat_avg

stat_count

stat_dev

stat_max

stat_min

stat_sum

Stromová legenda

sum

Iconsum
Iconsum

Šablony

IconObjekty
Iconzáložka: Šablony

šířka požadovaného obrázku

- T -

Tabulka knihoven

Tabulka objektů

Tabulka parametrů

text

Icontext
Icontext 
Icontext
Icontext
Icontext 
Icontext
Icontext
Icontext
Icontext

tg

theme

theme_count

themes

Iconthemes
Iconthemes

time

title

IconKódy ovládacích prvků
Icontitle

TITLE_FONT

tlačítko: Mapa

tlačítko: Nápověda

tlačítko: Seznam

TM

top

topcenter

topleft

topright

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit pohled

units

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

url

urlencode

user

- V -

Vektorové téma

veřejné šablony

visible

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Výběr objektů databázovým dotazem

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

vykreslení obrázku z mapy

výřez mapy prostřednictvím dotazu

výška požadovaného obrázku

- W -

WebMap

webové konstanty

width

wmfrm_info

- X -

x

Iconx
Iconx

X, Y, Z

x_max

x_min

xcenter

xmax

Iconxmax
Iconxmax

xmin

Iconxmin
Iconxmin

- Y -

y

Icony
Icony

y_max

y_min

ycenter

year

years_between

ymax

Iconymax
Iconymax

ymin

Iconymin
Iconymin

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

záložka: Detail

záložka: Náhled

záložka: Sloupec

záložka: Souhrn

záložka: Šablony

Záložky

zdroj

zdrojová oblast mapy

zjištění informací o mapovém pohledu

Zjištění parametrů

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

zobrazení témat

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

ZOOM_FACTORS

ZOOM_FULL

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

ZOOM_IN

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

ZOOM_LIST

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

ZOOM_MAN

ZOOM_OUT

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

ZOOM_SEL

IconOvládací lišta
IconKódy ovládacích prvků

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

© 1999 - 2016 Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.